Hoppa till innehåll
Hem » El eller diesel? Är en elbil billigare efter den sänkta reduktionsplikten?

El eller diesel? Är en elbil billigare efter den sänkta reduktionsplikten?

  • av

Elbilar blir allt bättre och det finns större utbud än någonsin. Med nya modeller av Tesla och introduktionen av flera Kinesiska märken med längre räckvidd och större batterikapacitet kan det tyckas att förbränningsmotorn i fortsättningen inte kommer konkurrera mot elbilen i fråga om driftkostnad per kilometer. I och med regeringens val att sänka reduktionsplikten för drivmedlet diesel från och med årsskiftet 2024-01-01 har frågan uppstått om det är lönsamt för konsumenter att köra elbil, särskilt när elpriset har varit volatilt den senaste tiden. I den här artikeln ska vi jämföra driftkostnaderna mellan en diesel och en elbil. Vad är billigast, eller diesel?

Utgångspunkter för jämförelsen

För att göra en rättvis jämförelse utgår vi från följande aktuella värden:

  • Dieselpris: 18 kr/liter efter nyårsskiftets justering av reduktionsplikten till 6%.
  • Elpris: 1 kr/kWh.
  • Förbrukning för dieselbil: 8 liter per 100 km.
  • Förbrukning för elbil: 15 kWh per 100 km.
volkswagen dubbelriktad laddning

Årlig Kostnadsanalys

För en familj som kör 10 000 km per år, ser de årliga driftkostnaderna ut som följer:

  1. Dieselbilens driftkostnad: 14 400 kr.
  2. Elbilens driftkostnad: 1 500 kr.

Ekonomisk Jämförelse – el eller diesel

Det är tydligt att elbilen erbjuder en betydande ekonomisk fördel. Med en årlig kostnad på endast 1,500 SEK jämfört med 14,400 SEK för dieselbilen, blir elbilens driftkostnad bara en tiondel av dieselbilens. Denna skillnad blir ännu mer framträdande över tid, särskilt med tanke på att elpriser och dieselpriser kan variera, men tendensen pekar mot att elbilens låga driftkostnader kommer att bestå eller till och med förbättras med förbättrad batteriteknologi och ökad tillgång till förnybar energi. i fråga om el eller deisel vinner alltså el.

Övriga Ekonomiska Överväganden

Det är viktigt att notera att denna analys fokuserar enbart på driftkostnader. För en fullständig ekonomisk jämförelse bör andra faktorer som inköpspris, underhåll, försäkring, och eventuella statliga subventioner för elbilar också beaktas. Generellt sett kan elbilar ha ett högre inköpspris än dieselbilar, men de lägre driftkostnaderna och potentiella skattelättnader kan över tid kompensera för denna initiala kostnadsskillnad.

Slutsats

Trots den sänkta reduktionsplikten är elbilen fortfarande ett smart val framåt för svenska konsumenter.

När du har valt din elbil, glöm inte att också att välja en laddbox som passar för att inte gå minste om möjligheten till att ladda snabbt, säkert och effektivt!