Hoppa till innehåll
Hem » Easee Home

Easee Home

  • av

Easee Home

Elsäkerhetsverkets

Elsäkerhetsverkets granskning av laddutrustning – en väckarklocka för branschen

Stockholm, 2024-02-14 – I en nyligen genomförd granskning från Elsäkerhetsverket lyfts allvarliga frågor kring säkerheten hos en typ av laddutrustning för elbilar som tillverkas av Easee AS. Granskningen, som avslöjades i en detaljerad rapport, pekar på betydande brister i utrustningens design och installation som kan leda till risker för elektrisk chock och brand. Detta har resulterat i ett krav på åtgärder från tillverkarens sida för att säkerställa att produkterna uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

Elsäkerhetsverket påpekar att den nuvarande åtgärdsplanen som Easee AS lagt fram inte anses vara tillräcklig för att adressera de identifierade riskerna. Bland annat ifrågasätts utrustningens förmåga att hantera reläbaserade laddprocesser på ett säkert sätt. Denna typ av laddboxar, som använder sig av reläer för att styra laddningen, har visat sig ha potentiella designbrister som kan leda till överhettning och i värsta fall brand.

Rapporten framhäver vikten av att tillverkare noggrant testar och verifierar sina produkter mot gällande säkerhetsstandarder innan de släpps på marknaden. Detta är särskilt viktigt i en tid då efterfrågan på elbilsrelaterad infrastruktur växer snabbt, och säkerheten för användarna måste prioriteras.

Elsäkerhetsverkets uppmaning till tillverkare är klar – en omfattande översyn av design och installationsanvisningar är nödvändig. För konsumenterna innebär rapporten en påminnelse om att vara vaksamma och noggrant kontrollera att den utrustning de använder uppfyller alla säkerhetskrav.

Med denna granskning sätter Elsäkerhetsverket en ny standard för branschen, där säkerheten inte bara är en fråga om föreskrifter utan om verklig användarsäkerhet. Det är nu upp till tillverkare som Easee AS att visa att de kan leva upp till dessa förväntningar och säkerställa att deras produkter är säkra för alla användare.

vad betyder detta för ägarna av Easee home laddboxen

Granskningen av Easee laddboxar av Elsäkerhetsverket betyder att användarna bör vara medvetna om potentiella säkerhetsrisker. Det är viktigt för användare att följa eventuella rekommendationer från tillverkaren och Elsäkerhetsverket om åtgärder eller uppdateringar som krävs för att säkerställa säker användning. Användare bör också vara vaksamma på tecken på felaktig funktion, som överhettning eller ovanliga ljud från laddboxen, och omedelbart kontakta en fackperson eller tillverkaren för rådgivning och eventuell åtgärd.